Welkom bij Ambulang

 

 

Een integrale benadering


Ambulang biedt sociaal psychiatrische zorg. Het kan hierbij gaan om korter durende gesprekstherapie maar ook om langere contacten waarbij rehabilitatie/resocialisatie kernbegrippen zijn. Dit gaat dan om casemanagement. Tevens ben ik door mijn langere ervaring inzetbaar als POH-GGZ bij de huisarts.
 
Wat is rehabilitatie?
Rehabilitatie is meer dan een set van technieken, meer dan een eenvoudig proces.  Het is een filosofie, een manier van kijken naar problemen van mensen met chronische, psychiatrische moeilijkheden die de interactie tussen hun functioneren en de sociale omgeving hoog in het vaandel heeft staan.  Van groot belang zijn de verschillende levensgebieden waarop problemen kunnen bestaan.  Het accepteren van beperkingen betekent geen berusting. Maar kijken hoe iets wel zou kunnen lukken.
 
Wat is casemanagement?
Casemanagement is een methodiek die als basis dient voor de zorg.  In deze methodiek zijn 5 zaken van groot belang.

 

-Een gesystematiseerde inschatting van de behoeften van de cliŽnt (assesment). Hierbij moet de casemanager een indruk krijgen van de vaardigheden van de cliŽnt, van hetgeen hij daarin actief onderneemt, van zijn psychische toestand, zijn ziekte besef en motivatie en van sociale netwerk. Tevens zal daarbij een indruk verkregen worden van zijn premorbide functioneren, bezigheden en contacten.


 

- De vaststelling van een samenhangend en volledig hulpverlenings- of zorgplan (planning). Enerzijds zijn daarin de wensen van de cliŽnt betrokken, anderzijds de hulpnoodzaak zoals de casemanager die inschat.

 

-Het regelen van de benodigde zorg (linking). Het gaat hierbij om de aard van de zorg, de hoeveelheid en de samenhang tussen de diverse hulpgebieden.


 

-Het in de gaten houden van de geleverde zorg (monitoring)

 

-De evaluatie van de geboden zorg en het aangeven van het vervolg (evaluation).

 

POH-GGZ bij de huisarts is op dit moment zeer actueel gezien de beleidsaanwijzingen vanuit Den Haag. Er moet meer binnen de eerste lijn worden behandeld en pas in tweede instantie een eventuele doorverwijzing naar de tweede lijn. Hierbij is de problematiek dan vaak langer durend en/of meer chronisch.

 

Zorg is declarabel middels een PGB , of anderszins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulang ©2010 ē Overname van artikelen en afbeeldingen alleen na toestemming van Ambulang ē