Ambulang ©2010 • Overname van artikelen en afbeeldingen alleen na toestemming van Ambulang • 

Welkom bij Ambulang

Een integrale benadering

Ambulang biedt (sociaal) psychiatrische zorg. Het kan hierbij gaan om korter durende gesprekstherapie maar ook om langere contacten waarbij rehabilitatie/resocialisatie kernbegrippen zijn. Dit gaat dan soms om zorg conform het casemanagement model.

 

Naast deze werkzaamheden heb ik mij de laatste jaren steeds meer toegelegd op de POH GGZ functie in verschillende huisartsen praktijken.

Mede ingegeven door de actuele ontwikkelen maar inmiddels ook vanuit een grote affiniteit met dit werk waarbij de contacten met patienten afwisselend zijn door een grote diversiteit van de zorg/hulpvragen. In de verdere toekomst verwacht ik dat dit werk een prominente plaats in blijft/gaat nemen.

 

Met ingang van 1 januari 2019 zal ik mij aansluiten bij 1nP

https://www.1np.nl/home

Aanmelden is mogelijk met een verwijzing van de huisarts voor de basis of specialistische GGZ.